Opvolging familiebedrijf

Bij opvolgingskwesties in familiebedrijven spelen zowel zakelijke als privé-belangen. Het succes van een goede bedrijfsopvolging binnen de familie ligt in het bijzonder in het voeren van goed en voldoende overleg, duidelijk en helder communiceren naar de belanghebbende familie. Bij overdracht van of opvolging binnen een familiebedrijf spelen emoties en relaties (vaak onbewust) een even grote rol als bedrijfseconomische factoren.