Bedrijfswaardering

Hoeveel is uw onderneming waard? Dit lijkt een makkelijke vraag maar het antwoord geven is niet zo makkelijk.

Het begrip waarde kent meerdere betekenissen. Waarde kan veelal in een geldbedrag worden uitgedrukt, maar kan ook alleen een persoonlijke betekenis hebben (emotionele waarde). Ook als waarde in geld kan worden uitgedrukt, blijft waarde altijd iets persoonlijks. Door verschillende verwachtingen en mogelijkheden heeft het zelfde bedrijf voor de ene persoon namelijk meer waarde dan voor de ander. We noemen dit subjectief (van de persoon afhankelijk), hetgeen niets te maken heeft met het niet nauwkeurig kunnen bepalen van de waarde van de onderneming!

Wat bepaalt de waarde?
Als je ergens geld in investeert wil je daar later meer geld voor terugkrijgen. Met een onderneming is dit niet anders. Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) bestaat deze vergoeding bijvoorbeeld uit dividend en de opbrengst van de onderneming bij verkoop. Stel, u wilt uw bedrijf verkopen. Hoe kunt u dan de waarde beïnvloeden? Belangrijk is om te kijken waardoor opbrengsten in uw onderneming worden bepaald. Hoe zeker is uw omzet? Heeft u langlopende contracten of abonnementen? Hoe sterk is de relatie met uw klanten? Dit soort zaken is van grote invloed op een constante stroom opbrengsten en dus van invloed op de waarde van uw onderneming. Deze zaken zijn ook wel degelijk te beïnvloeden, mits u er op tijd mee begint.

Ook van groot belang is de conjuncturele ontwikkeling van de markt waarin u actief bent. Bijv. groeit of krimpt uw afzetmarkt? Hoe lang zet dit zich door en in welk tempo? Hoe doet uw bedrijf het t.o.v. andere bedrijven in dezelfde markt? Vragen die voor u of uw opvolger van groot belang zijn en mede bepalend zijn voor de waarde van uw onderneming op dit moment.
Daarnaast spelen natuurlijk ook vele andere aspecten een rol, zoals de kwaliteit en loyaliteit van uw personeel, de (on)afhankelijkheid van de onderneming van u als directeur, naamsbekendheid en imago van uw onderneming, etc.

Waarde is niet gelijk aan prijs
Dé waarde bestaat niet en dus zullen koper en verkoper beiden een andere waarde toekennen aan hetzelfde bedrijf. Hun verwachtingen zijn immers verschillend. Daarnaast zijn waarde en prijs verschillende zaken. Zeker niet onbelangrijk is hoe graag iemand wil (ver)kopen. Hoeveel tijd hij of zij heeft en hoeveel de koper kan lenen en dus maximaal kan betalen.

Een belangrijk aspect dat nogal eens wordt onderschat is de onderhandelingsvaardigheid (macht) die partijen hebben. Deze kan in sterke mate worden ondermijnd door zelf de onderhandelingen over koop of verkoop van de onderneming te voeren. Emotie en ratio moeten absoluut beiden hun plaats in het onderhandelingsproces krijgen. Het is tenslotte een spel van geven en nemen. Voorkom echter dat emotie en ratio door elkaar heen gaan lopen. Menig overname is hier op stuk gelopen en menig overnameprijs hierdoor bepaald.

De onderwerpen die bij een bedrijfswaardering aan de orde komen zijn complex en ingewikkeld. Neem daarom vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek.